Hydrofuge Incolore

Mogelijkheid tot volledige overwerkbaarheid.  Multifunctioneel voor alle ondergronden zoals beton, cement, baksteen, …

Doeltreffend tegen het indringen van water veroorzaakt door regenslag op buitenmuren.
Behoudt het originele aspect van de te behandelen ondergrond.
Bescherming tegen vervuiling.
Lange duurzaamheid.
Mogelijkheid tot overschilderen zonder vooreerst de behandelde ondergrond af te bijten.

Toepassing

Ongeschilderde oppervlakken waterafstotend maken.
Eveneens geschikt voor het waterafstotend maken van ondergronden in beton, decoratieve pleisters, (bak)stenen.

Kenmerken

Aspect in de pot

Kleurloze vloeistof

Dichtheid

0,79 kg/l

Vlampunt

38°C

Aspect van de verffilm

Niet-filmvormend product, behoudt het originele aspect van de ondergrond

Rendement (volgens norm NF T 30-073)

2 à 8 m2/l, afhankelijk van de aard en de poreusheid van de
ondergrond (plaats vooreerst een proefvlak !)

Droogtijden (bij 20°C en 65% R.V.)

Overschilderbaar: 24 uur

Het product is reeds doeltreffend 5 à 6 uur na applicatie
 

Kleuren

Kleurloos

Verpakking

5L en 25L

Houdbaarheid

12 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren op een vorstvrije, frisse en droge plaats.

Verwerkingsadvies

Verdunning

Gebruiksklaar

Voorbereiding van het product

Oproeren alvorens te gebruiken 

Gereedschap

Borstel, anti-druprol, vernevelaar

Reiniging van het gereedschap

White Spirit

Verwerkingsvoorwaarden

Conform DTU 59.1

 

Het hydrofoberen zal niet optimaal zijn bij aanwezigheid van diepgaande haarscheurtjes, scheurtjes in de ondergrond of voegwerk in slechte staat.
Plaats een proefvlak indien ondergrond bestaat uit een reparatiemortel

Download technische informatie (Adobe® PDF)

Veiligheidsinformatie

De veiligheidsinformatie voor dit product is te vinden op www.quickfds.com en volg de instructies op die pagina.