Tollens & het milieu

Producten met respect voor het milieu

Het is engagement van Tollens om met respect voor het milieu producten te fabriceren en te commercialiseren. Tollens eist van zichzelf kwaliteit en performantie van de producten in een gemeenschappelijke aanpak met het respect voor milieu en de gezondheid van de schilder. De nieuwe generatie watergedragen verven ontwikkeld door de eigen R & D-laboratoria voldoen aan de hoogste normen van respect voor het milieu, met inbegrip van de voorschriften voor VOS-emissies (Vluchtige Organische Stoffen) en Europese labels (Ecolabel, VOC 2010 ...)

TPN, de eerste ISO 14001 gecertificeerde in Europa

De ecologische bezorgdheid en de kwaliteit beginnen al bij de fabricatie sinds onze fabriek voor watergedragen verven de eerste was in Europa die volgens de milieunorm ISO 14001 gecertificeerd werd. De twee fabrieken zijn in overeenstemming met de norm van kwaliteitsmanagment ISO 9001 (versie 2000).

Onze dagelijkse engagementen

 • Hergebruik van het reinigingswater door een doorgedreven filtering (gesloten systeem)
 • Vermindering van het waterverbruik
 • Vermindering van de verbruikte energie
 • Beheer van de grondstoffen
 • Vermindering van de vrijgekomen waterstof en stofemissie
 • Ontwikkeling en onderhoud van gebouwen en open ruimten (landschapsimpact)
 • Vermindering van het geluid voor de directe omgeving
 • Behandeling van grondstoffen in bulk teneinde verpakkingen te verminderen
 • Gebruik van gerecycleerde polymeerverpakkingen
 • Geavanceerde reiniging van de productielijnen teneinde de hoeveelheid reingingswater te beperken
 • Kwaliteitsaudit en milieudoelstellingen
 • Continue verbetering van de verschillende criteria

Producten met respect voor het milieu

Bovendien, danzij de expertise van onze R&D-teams, zijn de VOS-gehaltes van onze producten lager dan de toegelaten normen. Sommige productlijnen beschikken over het Ecolabel of NF Environnement.